Hondenopvoedingsinstituut DE ROEDEL             
 Home
 Nieuws
 Agenda
 Opvoeden? Natuurlijk!
 De Roedelmethode
 Aannamen
 Hoe en Wat
 Prijzen
 De HFB; hands free!
 Beschikbaarheid
 Reserveren
 Speciale Leergang
 Strippenweekends
 Boeken
 Dog Cognition
 Opleiding RM
 Roedel Relaties
 Roedelkronieken
 Media
 Over ons
 Contact
 Links

© 2003 - 2020
Hondenopvoedingsinstituut
De Roedel

Niets van deze site mag zonder toestemming op welke manier dan ook overgenomen worden.

   

 

Dog Cognition

Website Dog Cognition, T.U. Delft

Dog Cognition op de weblog van De Roedel

Het onderzoek Dog Cognition is gebaseerd op een aantal aspecten, die binnen De Roedelmethode een belangrijke plaats innemen. Al jaren zijn we bij De Roedel bezig met eigen onderzoek, voornamelijk op empirische wijze. Dit houdt in; veel observaties, vergelijkende studies, veldonderzoek en literatuurstudies.
Topics voor het onderzoek Dog Cognition zijn onder andere;
          de relatie tussen geur en lichaamstaal,
          hoe uit zich dat in cognitief gedrag,
          hoe hebben prikkels uit de omgeving invloed op dit gedrag.

Hondenopvoedingsinstituut De Roedel is samen de afdeling Kunstmatige Intelligentie van de VU en Prof. Dr. Catholijn Jonker, op dat moment werkzaam bij de afdeling Cognitive Artificial Intelligence van de Radboud Universiteit Nijmegen, in 2003 gestart met het onderzoek Dog Cognition.

Onze empirische bevindingen wilden we toetsen door objectief en zuiver onderzoek. Objectief en zuiver onderzoek maakt het ook mogelijk om de resultaten uit dat onderzoek te vergelijken met de resultaten van ander wetenschappelijk onderzoek, dat overal in de wereld wordt verricht.
En dankzij het wetenschappelijk onderzoek kunnen we meer leren over de hondentaal en hoe deze geuit wordt.

De voorbereidingen
Alvorens er gestart kon worden moest er heel wat voorbereidend werk worden verricht, gelukkig met de hulp van drie studenten van de VU in Amsterdam:
Er moest een betrouwbaar protocol opgesteld worden, waarin alle te onderzoeken onderwerpen op een toetsbare manier aan de orde zouden komen.

http://www.mmi.tudelft.nl/dog-cognition/protocol/protocol.pdf

 

Het maken van een ‘woordenboek’, het ethogram, waarin elk detail beschreven staat
http://www.mmi.tudelft.nl/dog-cognition/ethogram/ethogram.pdf

Alle aspecten uit het ethogram moesten verwerkbaar zijn in een programma in ‘formele taal’, waardoor niet mensen (subjectief) maar de computer alle gegevens verwerkt en daar de resultaten van geeft (objectief)
http://www.mmi.tudelft.nl/dog-cognition/research/software_location.html

Zo wordt het dankzij het statistisch ondersteunde onderzoek mogelijk om over de topics meer duidelijkheid over te krijgen,
Meer leren over de hondentaal en hoe die geuit wordt, is zinvolle informatie voor iedereen, die op de een of andere manier met honden bezig is!

Pas na die voorbereidingen konden we praktisch aan de slag, gewapend met alle spullen die voor het uitvoeren van het protocol nodig waren; twee camera’s om alles te kunnen filmen, voldoende tapes, een storyboard, meetlinten en noem maar op…

De uitvoering
Wij hebben twee hondenscholen en een hondenuitlaatservice bereid gevonden aan het onderzoek mee te werken. Zij wisten veel van hun cursisten te stimuleren om in weer en wind toch alle onderdelen van de test te doorstaan!
Onze dank aan al deze proefpersonen voor hun geweldige inzet en aan;

Bernice Muntz van hondenschool Vlietstede www.hondenschoolvlietstede.nl
Honden trainingscentrum KC Pampus www.kcpampus.nl
Hondenuitlaatservice Kyno Logica in Amsterdam

In het totaal zijn er met 2 camera’s door de studenten ruim honderd opnamen gemaakt van de proefpersonen en hun hond vanuit twee verschillen de hoeken.
Hierna kwam het verwerken hiervan, het maken van de transcripts, http://www.mmi.tudelft.nl/dog-cognition/transcripts/ met behulp van het ethogram en de software.

Zowel Tibor Bosse en Ildiko Frank (VU Amsterdam) hebben met hun noeste arbeid een groot aandeel geleverd in het onderzoek. Ildiko heeft hard gewerkt en op 30 juli 2004 heeft zij haar werk afgerond en deed haar presentatie over haar scriptie. Met een 7 als eindcijfer kon zij daarna naar huis, naar Hongarije terug! Well done, Ildiko!! We wish you all the best in Hungary!


Het resultaat
Het eerste stukje van het onderzoek werd afgerond in 2005 en resulteerde in een artikel;
“Paw Preference Correlates to Task Performance”

Het artikel kan je hier lezen http://www.mmi.tudelft.nl/dog-cognition/Publicity/alphen.pdf

Uit dit onderzoek wordt duidelijk dat voor een hond het gebruik van eerst de linker of de rechtervoorpoot deel uit maakt van de hondentaal. Dit is geheel in overeenstemming met De Roedelmethode. Waarom een hond juist links of juist rechts wegstapt is gerelateerd aan motivatie. Dit zal uiteraard ook nog nader onderzocht worden. Duidelijk is wel, dat de worst die tijdens de opdrachten werd gebruikt voor erg veel honden niet motiverend genoeg is om de opdracht ook goed uit te voeren!
Het artikel ‘Paw Preference” werd ingezonden voor de Cognitive Science Conference, die in juli 2005 in Italie werd gehouden. http://www.psych.unito.it/csc/cogsci05/

Het artikel werd geaccepteerd als poster en Catholijn Jonker was in Italie aanwezig voor de presentatie van het onderwerp en de poster.

Op 18 juni 2005 verscheen in de Telegraaf met de titel; ‘Rechtspoters zijn dwarsliggers’. Opmerkelijke studie naar de motivatie van honden

Ook in een aantal andere bladen werd aandacht aan het onderzoek geschonken;

Linkspoters en dwarsliggers. Als een hond zijn baas respecteert, zet hij zijn beste pootje voor”
Vox, blad van de Radboud Universiteit Nijmegen

“Onderzoek; Honds gedrag. Gehoorzame honden zetten hun beste pootje voor. Maar begint een hond met rechts te lopen, dan kan de baas het wel schudden, blijkt uit onderzoek.”
ZIN, het maandblad voor 50 plussers

In het kwartaalblad Lost Vast van O & O (http://www.hondenopvoeding.nl) verscheen in augustus 2005 een artikel van Leo Leunissen;
Nederlands onderzoek naar lichaamstaal en motivatie; Rechtspotigen zijn 'dwarsliggers'.

Het vervolg
Zoals gebruikelijk bij wetenschappelijk onderzoek, riepen de resultaten van “Paw Preference” de nodige vragen op voor vervolgonderzoek:
- waardoor neemt de prestatie in de drie trials af, vooral in de derde trial?
- als de worst niet voldoende motiverend is voor de hond, wat is dat dan wel?
- waar komt het opvallende verschil tussen de prestaties van jonge, ongetrainde honden en oudere, getrainde honden vandaan?
- hoe kan het dat wij geen verschillen tussen de sexen en pootvoorkeur zagen, wat in andere onderzoeken wel naar voren kwam?
- is de relatie tussen baas en hond van invloed op de prestatie? En op welke manier?

Dankzij twee stagiaires van Van Hall, Manou (2006) en Wieke (2007-2008) is er veel noodzakelijk en tijdrovend werk verricht. http://www.mmi.tudelft.nl/dog-cognition/participants/

Er moeten nog transcripts uitgebreider worden beschreven in formele taal. Het maken van ‘long transcripts’ is een enorme klus, zoals hier te zien is
http://www.mmi.tudelft.nl/dog-cognition/transcripts/dog006W.xml
Alle opnamen, per hond en van beide camera’s moeten daar beschreven worden (beeldje voor beeldje!), maar een en ander vordert toch. Als alles gaat lukken, hopen we in 2009 weer een stukje onderzoek te kunnen afronden en twee artikelen te publiceren.

UPDATE AUGUSTUS 2009
In april stuurden we een artikel in voor deze conferentie

Er waren 224 artikelen ingestuurd, waarvan slechts een heel klein deel werd geaccepteerd als een ‘exellent paper’. Ons artikel werd beoordeeld als een ‘good quality paper’, toch ook niet slecht!
Aangezien Tibor daar al vanwege een ander geaccepteerd artikel aanwezig zou zijn (gefeliciteerd Tibor!), was hij natuurlijk de aangewezen figuur om ook dit artikel te gaan presenteren op de International Conference in Vancouver. Artikelnaam: “Improving Interobserver Reliability by Artificial Intelligence Techniques in Behavioural Research”, door: Arjen van Alphen, Tibor Bosse, Catholijn M. Jonker, Francien Koeman

In gedragsonderzoeken is subjectiviteit een gekend en groot struikelblok. Met de onderzoeksmethodieken die we bij Dog Cognition gebruiken, zijn het niet mensen, maar is het de computer die de resultaten scoort, zodat de menselijke subjectiviteit hiermee flink wordt gereduceerd. Bovendien blijft het op deze manier mogelijk om de ingevoerde data opnieuw te gebruiken, zonder dat de tapes opnieuw tot in de details bekeken hoeven worden.
Nadeel: Het is heel erg veel werk om alle data correct in te voeren in het computerprogramma, zodat deze door het programma geanalyseerd kunnen worden.
Eind augustus vertrok Tibor naar Vancouver, waar hij het artikel presenteerde.
Wie het originele artikel wil lezen, kan dit bij ons opvragen, dan sturen we het direct toe.

Intussen zijn we weer druk aan het werk voor een volgend artikel…

Meer informatie over Catholijn Jonker;
http://mmi.tudelft.nl/index.php?option=com_contact&task=view&id=112

http://www.onderzoekinformatie.nl/nl/oi/nod/onderzoeker/PRS1249598/

Meer informatie over Tibor Bosse; www.cs.vu.nl/~tbosse

Voor wie meer artikelen en boeken wil lezen, klik hier

naar boven