Hondenopvoedingsinstituut DE ROEDEL             
 Home
 Nieuws
 Agenda
 Opvoeden? Natuurlijk!
 De Roedelmethode
 Aannamen
 Hoe en Wat
 Prijzen
 De HFB; hands free!
 Beschikbaarheid
 Reserveren
 Speciale Leergang
 Strippenweekends
 Boeken
 Dog Cognition
 Opleiding RM
 Roedel Relaties
 Roedelkronieken
 Media
 Over ons
 Contact
 Links

© 2003 - 2020
Hondenopvoedingsinstituut
De Roedel

Niets van deze site mag zonder toestemming op welke manier dan ook overgenomen worden.

   

 

Vragenformulier - Kosten  - Tijdsduur  - Licenties - Opleidingsvoorwaarden - Bestaande scholen
Inhoud opleiding - Zelfstandige hondenschool

Opleiding instructeur Roedelmethode

Net als andere opleidingen is ook de opleiding tot instructeur Roedelmethode geen officiële en erkende opleiding.
De opleiding Roedelmethode kent geen modules zoals veelal gebruikelijk is, maar is eigenlijk een continu en intensief proces van veel leren en veel bijleren.

Ook de werkwijze van de opleiding is anders dan die van andere opleidingen.
Er zijn geen vaste ‘module data’ waarbij ingeschreven moet worden op een bepaalde module, maar net als de individuele begeleidingen bij De Roedel, worden de opleidingsdagen in gezamenlijk overleg gepland.
De meeste mensen geven de voorkeur aan twee of drie aaneengesloten dagen of een (lang) weekend. Op die manier kan, verspreid over de tijd, de basiskennis beter verwerkt worden. Zeker gezien de enorme hoeveelheid (meestal totaal nieuwe) kennis die verwerkt moet worden, is dat een zeer goede optie.
Na het ‘verwerken’ van de zeer intensieve basisinformatie van de eerste drie Blokken, zijn er ook ‘terugkomdagen’. Indien dat mogelijk is wat betreft het opleidingsniveau, kunnen hier ook andere instructeurs (in opleiding) bij aanwezig zijn.

Gezien de wetenschappelijke basis en omdat de meeste recente onderzoeken nog niet vertaald beschikbaar zijn, is voldoende beheersing van de Engels taal een vereiste.
Aanvullende en noodzakelijk kennis kan verkregen worden door het volgen van de cursussen KK1 en KK2

De inhoud van de KK1 en KK2 wordt binnen de opleiding Roedelmethode als gekend beschouwd en zal niet meer expliciet aan de orde komen.
Elke instructeur in opleiding is er zelf verantwoordelijk voor om deze kennis op voldoende niveau te brengen!

Kosten
Er wordt niet gewerkt met vaste modules maar het is veelal een individuele opleiding, waarbij de afspraken en data voor de opleidingsdagen in gezamenlijk overleg worden gemaakt.
Hiervoor worden de normale prijzen voor de begeleiding bij De Roedel gehanteerd.
Hetzelfde geldt wanneer meerdere personen tegelijk willen starten.

Wanneer iemand over een geldig BTW nummer beschikt, kan er een factuur worden gemaakt.

Tijdsduur
Deze varieert per persoon en is afhankelijk van de eigen mogelijkheden en de hoeveelheid beschikbare tijd. Hierdoor kan de opleiding in persoonlijk tempo worden gevolgd.
Blok 3 is een combinatie van praktijk en theorie waarin gestart kan worden met het geven van cursussen en (individuele) begeleidingen.

Licenties
Voor mensen die een Roedel-hondenschool willen gaan starten, wordt er voor de start van Blok 3 een contract opgesteld. Ook deze contracten kunnen per persoon wat variëren. De inhoud en voorwaarden in het contract zijn mede afhankelijk van de gekozen werkwijze, zoals fulltime of alleen in de weekends voor begeleidingen en cursussen beschikbaar zijn.

Opleidingsvoorwaarden
Hier volgt binnenkort meer informatie.

Bestaande Hondenscholen
Mensen die al een hondenschool hebben maar hun kennis graag willen vergroten, kunnen vrijblijvend en zonder contract Blok 1 volgen. Hoewel de opgedane kennis wordt geïntegreerd in de eigen lessen, is het niet toegestaan om speciale of aparte Roedelmethode lessen te geven binnen de hondenschool, noch mag het geregistreerde handelsmerk De Roedelmethode worden gebruikt.
Mocht hier later toch behoefte aan zijn, dan moet eerst Blok 2 met goed gevolg afgerond worden en wordt een contract afgesloten voor er met Blok 3 gestart kan worden.

De mensen die al een hondenschool hebben en daar vol tevredenheid met veel inzet werken, hebben geen enkele behoefte om een Roedelschool te starten. Zij willen wel graag een aanvulling en uitbreiding van de algemene basiskennis, om hun eigen werkwijze zo effectief mogelijk te maken.
Velen hebben ervaren, dat de menselijke wijze van belonend en bekrachtigend leren (conditioneren) binnen de reguliere training niet altijd succesvol is, wat tevens geldt voor het ‘deconditioneren’ van ongewenst gedrag. Bij honden is de natuurlijke hondse opvoeding, de sociale interactie tussen individuen, uiteindelijk altijd succesvol.


Geur, lichaamstaal en geur en lichaamstaal in één (Deel 1 en Deel 2)

 • Wat maakt het mogelijk om te conditioneren (wat gaat eraan vooraf voor je met succes kunt gaan conditioneren)?
 • Het vergroten van de basiskennis over hoe honden leren.
 • Hoe kunnen resultaten van wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt in de praktijk van het lesgeven?
 • Meer details leren zien en (h)erkennen van de geur en lichaamstaal van honden.
 • In staat zijn om meer en goede informatie over het gedrag van een hond krijgen.
Dit zijn de meest voorkomende redenen om meer te willen weten over De Roedelmethode. Vervolgens kan de opgedane kennis geïntegreerd worden in de eigen lessen, als voorbereiding op het conditioneringsleren en een effectief gebruik van de clicker.
In Blok 1 wordt voor dit alles een goede basis gelegd.
De tijdsduur van Blok 1 is twee dagdelen.

Inhoud opleiding instructeur Roedelmethode

Blok 1
De eerste algemene basis:
 • Het werken vanuit een wetenschappelijk uitgangspunt: op wetenschappelijke basis en vanuit het object zelf.
 • De cognitieve wetenschap: het onderzoek naar de cognitieve vaardigheden van andere intelligentievormen, in al zijn cognitieve uitingen.
 • De interactie tussen intelligentievormen, in al zijn cognitieve facetten, waaronder het aanleren van taal.
 • Wetmatigheden in gedrag leren observeren en relateren aan de wetenschappelijke achtergronden, zowel in de interactie honden onderling als in de interactie baas – hond en in de interactie baas – hond – trainer.
Blok 2
Om verantwoord te kunnen starten met een hondenschool die werkt met De Roedelmethode zijn er een aantal voorwaarden waaraan de instructeur moet voldoen:
 • Voldoende kennis: de noodzakelijke kennis om de hondentaal te leren begrijpen.
 • Voldoende inzicht: om met die kennis “hondbegrijpelijk” om te kunnen gaan.
 • Voldoende vaardigheid om die kennis en dat inzicht tot uiting te laten komen in het verbeteren van de interactie tussen baas en hond.
 • Voorkomen, dat gedrag van andere intelligentievormen (honden, in 2e instantie wolven) worden benaderd vanuit het menselijk perspectief - de menselijke beleving - de menselijke interpretaties en de menselijke normen en waarden. Zoals: is gedrag wat de mens (on)gehoorzaam gedrag noemt, dat ook voor de hond? Dat wil zeggen: is het mogelijk om objectief te blijven?

  Objectief: datgene dat zich buiten ons eigen denken bevindt (zoals het ‘hondse denken’)
  Subjectief: datgene dat zich binnen ons eigen denken bevindt (zoals het ‘menselijke denken’!).
  De subjectieve kennis van de hond gebruiken doet afbreuk aan de eigenheid van het object
  zelf (de hond)!
  • Hoe krijg je de objectieve kennis over een ‘andere levensvorm’ ?
  • De achtergronden van De Roedelmethode (Russische Cognitieve Wetenschappen, Leontjew)
  • De Roedelmethode en wetenschap,
  • Honden en wolven (een hond is geen wolf, er is verschil!),
  • Leerprocessen,
  • Sociaal leren en het leren zonder positieve bekrachtigen,
Blok 3
De Roedelmethode in de praktijk
 • De achtergronden van de algemene basis en de wetenschappelijke uitgangspunten leren plaatsen in de praktische lesopbouw:
  het maken van lesvoorbereidingen waarin die basis en achtergronden zijn verwerkt, met behulp van Deel 1 en Deel 2.
 • Het in praktijk brengen van de gemaakte lesvoorbereidingen:
  het begeleiden van groepjes tijdens een korte of lange basiscursus (max 5 honden per groep) en/of individuele begeleidingen.
  Hierdoor zullen het inzicht in de methodiek en het observatievermogen worden vergroot.
 • Het bespreken vooraf en achteraf van de lesvoorbereidingen en de lessen/begeleidingen in de praktijk.
 • Terugkomdagen, bestemd om de kennis, de kennisoverdracht en het observatievermogen verder te vergroten en de methodiek verder uit te bouwen binnen gerichte vervolgcursussen en begeleidingen.
Een zelfstandige hondenschool?
De motivatie van de meeste mensen die besluiten om zelf een hondenschool te starten is: een grote liefde voor honden en een even grote interesse in hun gedragingen.

Velen realiseren zich echter tevoren niet, dat je om een succesvolle school te kunnen draaien, veel meer moet zijn dan alleen een hartstochtelijk hondenliefhebber!
Een zelfstandige hondenschool betekent zelfstandig ondernemerschap, zodat het noodzakelijk is dat je tevens public relations man of vrouw bent, directeur, manager, boekhouder, organisator, secretaris of secretaresse, planbureau en natuurlijk… manusje-van-alles.

Vanuit de liefde voor honden is de hondenschool vaak een activiteit die men ‘erbij’ wil gaan doen, naast de normale activiteiten die het brood op de plank brengen. Dit blijkt in de praktijk niet altijd succesvol te zijn, zodat de baten al snel niet meer opwegen tegen de kosten en lasten en de nieuwe school wordt gestopt.

Een hondenschool vergt veel investeringen: heel veel tijd, heel veel energie en zal aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen!
Om daar – heel praktisch en zónder hondenemoties – goed over na te denken, is het dan ook raadzaam om je te realiseren hoeveel tijd en energie je wilt en kunt besteden, hoe en wanneer, wat je wel en niet kunt waarmaken (ook tegenover jezelf!) en wat je precies wilt gaan doen en bereiken. Zo kun je teleurstellingen voor jezelf én je klanten voorkomen!

Investeren!
De opleiding Instructeur Roedelmethode is een continu en erg intensief proces van leren en bijleren. Dat houdt zeker niet op na het volgen van de drie eerste opleidingsblokken!
Dat betekent, dat er steeds opnieuw heel veel tijd gaat zitten in leren en bijleren, zonder dat dit direct in positieve zin merkbaar is aan de inhoud van je portomonaie.

Daar staat wel tegenover, dat de fascinatie voor honden en hun gedrag, hun complexe en subtiele hondentaal en de grote variatie in hoe de individuele hond dat alles kan tonen zeker zal groeien!
Verwacht niet dat je nieuwe hondenschool je snel financiële rijkdom zal brengen. Maar… de rijkdom die je als hondenliefhebber wél krijgt is enorm en zal je respect voor het wezen hond alleen maar vergroten!Voor meer informatie: roedelar@gmail.com of info@cattledog-coach.nl
of telefonisch

naar boven